Strona główna > Informacje > FIRMA > Działalność charytatywna

Działalność charytatywna

KANGUR TOUR Sp. z o. o. jest organizatorem akcji charytatywnej pod hasłem "Mam, a więc dam" angażując się w pomoc rodakom, wysiedlonym z Polski przez Stalina. Realizator oraz osoby wspierające akcję, chcą umożliwić dzieciom rodzin mniej uprzywilejowanych, zapoznanie sie z kulturą i urokami natury terenów Polski oraz niepowtarzalnych zabytków historycznych.
Pośrednim celem akcji jest poszerzenie świadomości oraz otwarcie się na potrzeby innych, jak również osobista satysfakcja z pomocy bliźnim.
 
Wszyscy znamy historię zesłanców syberyjskich, którzy zostali wywiezieni ze wschodnich kresów Rzeczpospolitej, za czasów rządów dyktatury Stalina. Ludzie ci przeżyli bardzo trudny czas, a ich potomkowie do dziś mieszkają w odległych regionach Rosji i krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, powstałych po rozpadzie ZSRR. Właśnie ci Polacy w Rosji, dzisiaj już jako czwarte pokolenie, nie zapomnieli o swojej tożsamości, uczą się języka polskiego i pielęgnują korzenie swojej polskości.
 
Kolejnym aspektem akcji jest inicjatywa zrzeszenia Polonii żyjących w różnych zakątkach świata.
 
W czerwcu 2013r.  dzieci Polonii z małego miasteczka Czelkowa w Kazachstanie wraz z dziećmi Poloni Australijskiej spędziły wspólne wakacje w Polsce.
Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie http://www.dziecidzieciom.eu
 
INNA DZIAŁALNOŚĆ: