Strona główna > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kangur Tour Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego klienta/użytkownika serwisu Kangur Tour Sp. z o.o. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.kangurtour.com
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Kangur Tour Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.
 
Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do Kangur Tour Sp. z o.o. możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 
Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Kangur Tour Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje odpowiednia firma obsługujaca poszczególne serwisy. W tym przypadku tylko ta firma zna i jest odpowiedzialna za dane podane w jego formularzach. Formularze znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.
 
Niezapowiedziane Wiadomości
Kangur Tour Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Kangur Tour Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Kangur Tour Sp. z o.o. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Kangur Tour Sp. z o.o. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 
Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do Kangur Tour Sp. z o.o. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 
Zmiana danych
Każdy z użytkowników ma prawo do modyfikacji swoich danych. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wszyscy użytkownicy, którzy dokonali rejestracji lub logowania się w serwisie www.kangurtour.com mogą usuwać lub modyfikować swoje dane osobowe. Zarówno rejestracja jak i usunięcie swoich danych osobowych z serwisu www.kangurtour.com jest dobrowolne i odbywa się poprzez wysłanie e-maila: biuro@kangurtour.com
W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do:
Kangur Tour Sp. z o.o.
pl. Wolności 10
43-300 Bielsko-Biała